Openbare gebouwen

Als onafhankelijk studiebureel zijn we ideaal geplaatst om de juiste verlichtingsoplossing aan te leveren voor overheidsopdrachten.
Door de moderne technieken ( led, sturingen,…) van zeer nabij op te volgen, bieden we een oplossing “op maat”per type lokaal en/of toepassing.
Geen plak en knipwerk maar een op maat van het project ontworpen oplossing.
Onze werkwijze kan je opdelen in de volgende fasen:

1. Haalbaarheidstudie

Een ver doorgedreven analyse van de huidige situatie per type ruimte

º huidige verlichting
º lichtniveau
º comfort
º normeringen
º verbruikskost
º onderhoudskost

Op basis van deze inventaris wordt een overzicht gemaakt van de mogelijke technische ingrepen betreffende relighting, toepassen sturingen zoals detectie en daglichtsturing, relamping, veiligheidsverlichting, buitenverlichting, aanlichting gebouw buitenzijde,…

Een vrij correcte prijsraming geeft een goed beeld van de te verwachten investering en kostenstructuur.
Door de gedetailleerde methodiek krijgt de klant een goed overzicht waar het zinvol is om bewegingsdetectie en/of daglichtsturing toe te passen.
Een overzicht van de mogelijke technieken (met de geraamde investering en TVT) kan reeds de keuze van uitvoering bepalen.

Op basis van dit dossier kan door de verantwoordelijken een goede keuze gemaakt worden naar budget en methode van uitvoeren.
TCO is een belangrijk criterium in onze werkwijze voor selectie.

2. Studie

In de studiefase wordt het dossier volledig uitgewerkt volgens de keuze uit de haalbaarheidstudie.

Op gedetailleerde wijze wordt het volledige project gecalculeerd.
Via verlichtingssoftware zoals dialux wordt per ruimte de berekening gemaakt tot het behalen van de vereiste lichtresultaat.
Dit met inachtneming van de “uitwendige invloeden” en de vigerende normeringen.

Via een technische lastenboek, de meetstaat en de anonieme berekeningen is het eenvoudig om correcte en gedetailleerde offertes te verkrijgen.
Door het eisen van de correcte lichtniveau’s en minimum vereisten voor de aan te leveren materialen zoals LED verlichting, sturingen, installatiemateriaal,… is de kwaliteit van de verlichting op termijn goed gegarandeerd.
Een correcte aanpak beperkt het risico op termijn voor minderwaardige kwaliteit naar lichtbehoud en kleurvastheid.

3. Vergelijken van de offertes

De aangeleverde offertes worden op de vereiste minimum technische spec’s geanalyseerd.
Door de uniformiteit van de aangeleverde lichtberekeningen van de aanbieders (allen gebaseerd op de door ons gemaakte basiscalculatie met anonieme armaturen) kunnen we een zeer goede vergelijking maken tussen de verschillende offertes.

4. Opvolgen van de werf

Door onze gespecialiseerde mensen wordt de werf op een doordachte en gestructureerde wijze opgevolgd en geleid.
Communicatie en technische opvolging zijn primordiaal.
Door de gedetailleerde werfverslagen is de projectcoördinator op elk moment op de hoogte van de situatie.
Een keuring zonder opmerkingen dient het gevolg te zijn van elke realisatie.

Door een controle van de “as-built” documenten op gebied van volledigheid en correctheid, is de klant uitgerust met een correct dossier.
De benodigde lichtmetingen zorgen voor een bevestiging van de uitgevoerde werken.