Lichtsturingen

Besparingen realiseren kan door in te spelen op de branduren, en/of op het verbruikte vermogen.

Door gebruik te maken van aan- en afwezigheidsmelders kan er in sommige situaties ingespeeld worden op de utiliteit van de verlichting.
De juiste keuze op basis van detectiebereik, afstelling en positionering is zeer cruciaal voor de goede werking.

Daglichtafhankelijke sturingen kunnen extra bijdragen tot een optimalisatie.
Een goede kosten-baten analyse geeft op voorhand aan waar deze investeringen rendabel zijn.

Centrale sturingen zijn een hulpmiddel voor het verhogen van de flexibiliteit van de installatie.
De overdimensionering kan jaarlijks bijgestuurd worden voor een centrale controle van het verbruik en lichtniveau.
Voorgeprogrammeerde scene’s kunnen bijdragen aan het gebruiksgemak en besparingspotentieel.