Aanlichting van gebouwen

Elke gemeente of stad zet graag de cultuurhistorische gebouwen en bezienswaardigheden in een mooi lichtkleedje.

Door een realistische berekeningsmethodiek kunnen we vóór uitvoering een beeld geven van de te bekomen resultaten en kosten.

Via 3D simulatie wordt een realistisch beeld gegeven van het aan te lichten object in zijn omgeving.

Zonder een dure proefopstelling kunnen de meeste visualisaties in uitvoering omgezet worden.

Lichthinder en lichtvervuiling is dan ook een zeer belangrijk criterium in de keuze en opstelling van de verlichting.