Industriële verlichting

Voor de industrie is de garantie een zeer belangrijke parameter in de keuze van de verlichting.
Een goed onderbouwd dossier met minimum vereisten voor de verlichting, afgestemd op de analyse van de “uitwendige invloeden” en de vigerende normeringen, geeft voldoende zekerheid voor het behoud van kwaliteit.
In de industrie zijn er een aantal parameters zoals productiewarmte, vocht, trillingen, spanningsvariaties en -pieken die een grote invloed hebben op de keuze van de gebruikte technieken en materialen.
Door een goed omkaderde verlichtingsoplossing met onderbouwde garantiebepalingen, is de klant verzekerd van een goed project.
Een goede analyse van de aangeleverde technische spec’s is onontbeerlijk in de keuzebepaling.

Om deze garantie te versterken, hebben we de offertevraag naar leveranciers als SPOC (single point of contact) ontwikkeld.
Deze dient een totale offerte neer te leggen, leveren en plaatsen.
Deze aanpak vermijdt discussies tussen leverancier en installateur betreffende verantwoordelijkheden.
De financiële draagkracht van een leverancier reikt meestal ook wat verder als die van een installateur, en van een leverancier mogen we toch zeker verwachten dat hij zijn producten met hun behandeling- en montagewijze goed kent.