Netbeheerders

Bij de netbeheerders zijn er tot op heden nog steeds subsidies te verkrijgen voor het uitvoeren van een relighting.

Afhankelijk van de regio en de manier van uitvoeren, zijn er variërende subsidies mogelijk.

Deze dossiers kunnen door ons als dienstverlener ondersteund, aangeleverd en opgevolgd worden.

Infrax

http://www.infrax.be/nl/Premies-en-acties/Premies/2016/niet-huishoudelijk/relighting

Eandis

http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9022066-relighting_2016.pdf

http://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/lokaal_bestuur_-_relighting_-_rekenblad.xls