Zorgsector

In de zorgsector is ecologie en economie de hoofdmoot in de projecten.

Met de klant centraal in de projecten, is besparing de basis van de relightings.

Door het toepassen van slimme sturingen, juiste keuze van armaturen en goede garanties, kunnen we in deze sector projecten realiseren die tot grote tevredenheid van zowel de gebruiker, personeel als directie resulteren.

Financiering en leasing is in deze sector een mogelijkheid om met beperkte budgetten mooie besparingsprojecten te realiseren.