Technieken

We Think we have a solution for your lighting problem !

Licht is vrij complex en onmisbaar, maar vooral onzichtbaar.
Het zijn de reflecties van licht die een beeld vormen van onze omgeving.

De interactie tussen lichtbron, armatuurreflector, omgeving en waarnemer is dan ook een spel van zichtbaarheid, veiligheid, welbevinden, comfort, efficiëntie, duurzaamheid, rendabiliteit, sfeer, kosten, …

Het is dan ook onontbeerlijk om in een verlichtingsproject een degelijke analyse te maken van de behoeften van de klant, getoetst aan de vigerende normeringen.
Door een grondige marktkennis is het dan mogelijk om een gepaste oplossing te bieden op basis van comfort, normeringen, besparingen en investering.